top of page

Welkom op de website van de Vakgroep

GGZ kind & jeugd. 

De vakgroep omvat in de basis tien zorgaanbieders van GGZ & Jeugdhulp. De hulp is gericht op kinderen, jeugdigen én hun ouders. De vakgroepleden zijn academisch geschoold, gecontracteerd (NSDMH) én gevestigd binnen Midden-Holland.  De vakgroep heeft als doel om kracht, ervaring en kennis te bundelen. En daar zijn zij trots op!

De vakgroep streeft er naar om ervaring en kennis te vertalen naar een regionaal beleidsniveau, waardoor zij regelmatig haar licht werpt op beleidsmatige kwesties. Dit doen zij op verzoek van beleidsmedewerkers maar ook wanneer de leden knelpunten signaleren. Als sparringspartner fungeren, daar deinzen zij niet voor terug. 

zon.png

Samenwerken, Kennis delen en Sparren

Door expertise met elkaar te delen wordt er ruimte gemaakt voor samenwerking. We weten elkaar te vinden, de lijnen zijn kort en de hulp hierdoor laagdrempelig. 

"

Vakgroep GGZ Kind & Jeugd

rond logo de bovenkamer 2016.png
Uniek Kinderpraktijk.png
LogoColorNoText.jpeg

Kinderpraktijk de bloem

de Praktijken

praktijken
image.png
Logo oog op autisme.png
Logo_PraktijkPresent.png
Samen ster-k.png
Young mind support.png
image.png
LogoColorNoText.jpeg
image.png

Midden-Holland

De vakgroep levert een bijdrage aan de fysieke overlegtafel Midden-Holland. Wij behartigen de belangen van de kleine aanbieder en denken op creatieve wijze mee in de mogelijkheden die wij hebben. 

"

Vakgroep GGZ Kind & Jeugd

Concrete invulling van de vakgroep

Inmiddels is de vakgroep een aantal (ervarings)jaren rijker en heeft zij haar identiteit stevig geworteld in Midden-Holland. De vakgroep levert een bijdrage aan de fysieke overlegtafel Midden-Holland. Door de belangen te behartigen van de kleine aanbieder en op creatieve wijze mee te denken. Seperaat van de overlegtafels komt de vakgroep eens per maand bij elkaar om te sparren over urgente beleidskwesties en regionale wijzigingen. Bij knelpunten wordt dit gecommuniceerd naar de betreffende gemeenten of contractmanagers. Zij vinden het inspirerend om te wisselen van vergaderlocatie. Waardoor er regelmatig een kijkje ontstaat in andermans 'keuken'. De visie hierop is dat dit 'kijkje' ook de samenwerkingsrelatie versterkt. Krachten bundelen is wat je als vakgroep ook moet ervaren. 

De vakgroep nodigt op frequente basis samenwerkingsrelaties uit tijdens een vergadering. Te denken valt aan bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, back-office medewerkers maar ook medisch psychologen of professionals van een grotere organisatie waar mee wordt samengewerkt. Hierdoor versterken zij de onderlinge samenwerking waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft. Naast al het eerder genoemde komen ook vakinhoudelijke thema's aan bod binnen de vergadering. Waarin literatuurtips, ontwikkelingen rondom psycho-diagnostisch materiaal en inspirerende post-academische opleidingen besproken wordt. 

Interesse om aan te sluiten bij de vakgroep?

Het besluit om een nieuwe aanbieder toe te laten treden is altijd in gezamenlijk overleg. Daarbij hanteren wij toelatingscriteria. Neem contact op met Sabine Scheele voor meer informatie. 

contact

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op. 

Stuur een mailtje naar info@een-stap-voor.nl.

 

Deze praktijk beheert de inkomende vragen voor de vakgroep en zal bekijken wie de vraag kan beantwoorden. 

debby-hudson-555209-unsplash.jpg
bottom of page